അറിയാന്‍

അറിയാത്തതു അറിയാന്‍,സത്യമെന്നു തോന്നുന്നതു പറയാന്‍ പല്ലി ചിലയ്കുമ്പോലെ

Thursday, September 07, 2006

പാമ്പിന്റെ ഇര

കൂട്ടായ്മയില്‍ നിന്നു........................

3 Comments:

 • At 1:48 AM, Blogger kumar © said…

  പല്ലിയും പാമ്പും കൂടി മനുഷ്യനെ പേടിപ്പിച്ചുകളഞ്ഞല്ലൊ!

  വയറിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് അനുസരണയോടെ പോകുന്ന ആ ജീവി ഏതാ? (പട്ടിയല്ല!)
  ഈ പാമ്പന്‍ ഏതാ ഇനം?

  സത്യമായിട്ടും മനസില്‍ ഒരു പിരിപിരിപ്പ് ഈ ചിത്രങ്ങള്‍ ഉണ്ടാക്കി.

  ഡീറ്റൈത്സും പോസ്റ്റില്‍ വയ്ക്കാമായിരുന്നു.

   
 • At 1:58 AM, Blogger gfdgfdg said…

  ഫോട്ടോഗ്രാഫര്‍ക്ക്‌ നന്ദി!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!൧

   
 • At 4:33 AM, Blogger .::Anil അനില്‍::. said…

  പടങ്ങളുടെ ഓര്‍ഡര്‍ പോസ്റ്റിങ്ങില്‍ പല്ലിയ്ക്ക് തെറ്റിപ്പോയെന്നു തോന്നുന്നു.
  കംഗാരുവിനെ വിഴുങ്ങുന്ന ഇതേ ചിത്രങ്ങള്‍ ഇവിടെ ഉണ്ട്.

   

Post a Comment

<< Home